جنبش ملی اقتصاد مقاومتی

هر جامعه‌ای در حرکت تحول‌گرایانه به سوی پیشرفت، نیازمند یک الگو و روش حرکتی است. نگرش الگویی به اقتصـاد مقاومتی، چشم‌انداز كلانی به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یك اقدام بلندمـدت با نگرشـی ایجابی و دوراندیشـانه را شامـل می‌شـود كه به دور از دیدگاه‌هـای رهبر معظـم انقلاب نیز نخواهـد بـود. در این نگـرش مـا در پـی «اقتصـاد ایـده‌آلی» هستیـم كه هم اسلامی باشد و هم جمهـوری اسلامـی ایـران را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی كه برای جهان اسلام الهام‌بخش و كارآمد بوده و زمینه‌ساز تشكیل «تمدن بزرگ اسلامی» باشد.
 
با نگاهی به عناوین چند سال اخیر، «نوآوری و شکوفایی»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «اصلاح الگوی مصرف»، «تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «جهاد اقتصادی»، «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملـی و مدیریت جهادی» و «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» به جنبه‌های مختلفی از اقتصاد مقاومتی می‌توان دست یافت که ریشه اهمیت آن به «تحولات درون کشور» و «تحولات در عرصه بین‌المللی» بازمی‌گردد.
 
هرچند تاکنون همایش‌ها و سمینارهایی در زمینه اقتصاد مقاومتی یا اجرای سیاست‌های کلی برگزار شده، اما برنامه‌ای چندجانبه که همه بخش‌های تبیین سیاست‌ها، سازوکار نظارتی و سنجش عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، و همچنین، ایجاد نظام تشویقی برای پیشتازان این حوزه را پوشش دهد، نادیده گرفته شده است. اکنون با توجه به گذشت زمانی قابل توجه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تبیین و تأکید چندین‌باره رهبر معظم انقلاب به اجرای صحیح آنها، کوچک‌ترین تردیدی در اهمیت این سند وجود ندارد.
 
در همین راستا برآنیم تا بر پایه این گفتمـان، با کنکاش و بررسی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی براساس فرمایشـات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت برپایی نظامـی کارآمد و بهینه در اقتصاد کشور در تمام زمینه‌ها، آنچنان که درخور نظام اسلامی و فرهنگ ایرانی- اسلامی آن است، بکوشیم و در این راه از تجربه صاحبان و اربابان نظر و اندیشه و فرهنگ بهره‌مند شویم. بر همین مبنا جنبش ملی اقتصاد مقاومتی، با هدف اجرا و اشاعه الگوی اقتصاد مقاومتی و با ایجاد بستری برای ترویـج تجربیات علمی و عملی در این حوزه، و تقدیر از افراد و نهادهای پیشرو در این زمینه، برگـزار می‌شود.